" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

职员

维护与修理组

专业修理工团队负责检查和维护巴士(我们强调预防性维护)

质量检查组

负责悬挂系统、发动机、底盘、以及车上设备的检查,以确保每辆巴士时刻保持完美状态

汽配零件

公司库存的汽配零件齐全(大部分是原始设备制造商),为车辆提供24小时高速、高效维修服务,以确保客户旅程顺利。

移动组

时刻为巴士在途中出故障而准备

巴士外观

定期对巴士外漆与车身做保养,以确保巴士完美如新

Scroll to Top