" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

พนักงานธนัชวิชญ์

เรามีพนักงานมืออาชีพ ที่ร่วมงานกับเรากว่า 300 คน แบ่งเป็น 5 ฝ่าย

พนักงานฝ่ายขาย และการตลาด

บุคลากรฝ่ายขาย และการตลาด มีใจรักการบริการ สามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์รถ ขั้นตอนการจองรถ รวมทั้งเส้นทางการเดินทาง แด่ลูกค้าได้ ให้การดูแลตั้งแต่การจองรถ จัดสรรรถและพนักงานขับรถที่ดีให้ลูกค้า ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
  • ติดต่อประสานงานได้ตลอดทุกวัน
  • Call Center 02-578-1199 กด 1 แผนกเช่ารถ

คุณอาภาพร แสนศรี ( อ้อน )

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าหน่วยราชการ, ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานเข้าค่าย, งานสัมมนา

02-578-1199 ต่อ 201

087-001-6363
lion_thanatwit@outlook.co.th
lion_thanatwit

คุณณัฐภัทร ทึกขุนทด ( เมย์ )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ทัวร์ต่างชาติ Inbound ตลาดยุโรป ตลาดเอเชีย, ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานสัมมนา, งานฝึกอบรม

02-578-1199 ต่อ 202

092-349-9494
tnw.natthapat@gmail.com
_maysaple_ หรือ thanatwitinbound

คุณศิริพร เหล็กคำ ( กัส )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : งานทัวร์ไทย, ลูกค้าหน่วยราชการ, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา

02-578-1199 ต่อ 203

092-865-7887
Thanatwitt@hotmail.com
gus.tw

คุณบรรณฒิพา จำรัส ( บูม )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, หน่วยราชการ, สถานศึกษา, งานฝึกอบรม, งานทัศนศึกษา, งานเช่าเหมารายเดือน

02-578-1199 ต่อ 204

087-001-6446
bantipa_thanatwit@hotmail.com
tw.bus_ j หรือ 0902428815

คุณรังสิยา ศิริเฑียรทอง ( หมวย )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : งานประมูล สอบราคา ของหน่วยงานราชการ

02-578-1199 ต่อ 207

092-664-5885
tw_muay@outlook.com
salethanatwit

คุณฉัตรวิไล พันผาง ( รส )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานเข้าค่าย, งานสัมมนา

02-578-1199 ต่อ 205

092-640-6336
thanatwit_ros@hotmail.com
Scroll to Top