" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

พนักงานธนัชวิชญ์

เรามีพนักงานมืออาชีพ ที่ร่วมงานกับเรากว่า 300 คน แบ่งเป็น 5 ฝ่าย

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถธนัชวิชญ์ มีความโด่ดเด่นแตกต่างจากพนักงานขับรถทั่วไป ในเรื่องของการให้บริการ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าชื่นชอบ กล้าแนะนำบอกต่อ และใช้บริการรถธนัชวิชญ์อย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ พนักงานธนัชวิชญ์ ได้รับการอบรมมาอย่างดีในเรื่องการให้บริการด้วย Service mind สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่

คุณสมบัติ

  • พนักงานขับรถมีประสบการณ์ทำทัวร์ และชำนาญเส้นทาง นำท่านเดินทางจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสูงสุด
  • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • พนักงานขับรถ แต่งกายด้วยเครื่องแบบ (Uniform)
  • พนักงานขับรถ อายุ 25 – 60 ปี มีการตรวจคัดกรองโรค
  • พนักงานขับรถได้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 ทุกประเภท
  • ปลอดสารเสพติด บริษัทดำเนินการการตรวจคัดกรองสารเสพติดเป็นประจำ
  • การวิ่งงานเป็นขบวน: กัปตันทีม (บัส1) มีหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและลูกทีม รถทุกคันขับเรียงกันเป็นขบวน สื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie) ประสานงานกันตลอดเส้นทาง
  • พนักงานขับรถ ผ่านการอบรม In-house Training และส่งไปอบรมกับศูนย์ Volvo, Scania, M.A.N. และกรมการขนส่งทางบก เป็นประจำ เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของพนักงานมายกระดับคุณภาพการบริการที่ดี และเสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัย
Scroll to Top