" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

Staff

Maintenance

Our team of professional mechanics is responsible for checking and maintaining the buses, with special emphasis on preventive maintenance. The team performs vehicle check-ups on a monthly basis and sends the buses for manufacturer inspections at Volvo, Scania, and M.A.N. service centers in accordance with recommended mileage maintenance programs.

Quality Check

The team performs regular inspection and maintenance of the suspension system, engine, chassis, as well as inspections of cabin equipment on every bus to make sure the bus is in perfect condition at all times.

Auto Parts

Our company has a stock of spare parts (most of them are Original Equipment Manufacturers) which allows us to offer 24 hours maintenance service and be able to perform faster repair work whenever needed.

Mobile Unit

The company operates a mobile repair unit for immediate service in the event of a breakdown.

Bus Coloring

Bus color and body repair services make sure the bus body looks like new every time it hits the road.

Scroll to Top