" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

Staff

Sales and marketing division

Sales and marketing staff are very pleased to give you detailed information about our buses, booking process, or directions to our office. The staff is responsible for coordinating with both clients and the staff in other divisions. They take care of booking, allocation of bus and driver, and preparing invoices and other relevant documents.

คุณอาภาพร แสนศรี ( อ้อน )

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าหน่วยราชการ, ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานเข้าค่าย, งานสัมมนา

02-578-1199 ต่อ 201

087-001-6363
lion_thanatwit@outlook.co.th
lion_thanatwit

คุณณัฐภัทร ทึกขุนทด ( เมย์ )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ทัวร์ต่างชาติ Inbound ตลาดยุโรป ตลาดเอเชีย, ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานสัมมนา, งานฝึกอบรม

02-578-1199 ต่อ 202

092-349-9494
tnw.natthapat@gmail.com
_maysaple_ หรือ thanatwitinbound

คุณศิริพร เหล็กคำ ( กัส )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : งานทัวร์ไทย, ลูกค้าหน่วยราชการ, ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา

02-578-1199 ต่อ 203

092-865-7887
Thanatwitt@hotmail.com
gus.tw

คุณบรรณฒิพา จำรัส ( บูม )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าองค์กร, ลูกค้าเอกชน, หน่วยราชการ, สถานศึกษา, งานฝึกอบรม, งานทัศนศึกษา, งานเช่าเหมารายเดือน

02-578-1199 ต่อ 204

087-001-6446
bantipa_thanatwit@hotmail.com
tw.bus_ j หรือ 0902428815

คุณรังสิยา ศิริเฑียรทอง ( หมวย )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : งานประมูล สอบราคา ของหน่วยงานราชการ

02-578-1199 ต่อ 207

092-664-5885
tw_muay@outlook.com
salethanatwit

คุณฉัตรวิไล พันผาง ( รส )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ความชำนาญ : ลูกค้าเอกชน, สถานศึกษา, งานเข้าค่าย, งานสัมมนา

02-578-1199 ต่อ 205

092-640-6336
thanatwit_ros@hotmail.com
Scroll to Top