" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

Staff

คุณหัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

02-578-1199 ต่อ 108

092-664-5858
0926645858

หัวหน้าฝ่ายบัยชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

02-578-1199 ต่อ 104

คุณอรุณ ยิ้มย่อง (อรุณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

02-578-1199 ต่อ 114

092-664-5858
0926645858

คุณเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

02-578-1199 ต่อ 112

คุณเจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

02-578-1199 ต่อ 105

Scroll to Top