" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

มัดรวมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ทั่วกรุงเทพน่าไปกับรถบัสนำเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ทั่วกรุงเทพน่าไปกับรถบัสนำเที่ยว ให้เรียนรู้ได้รอบด้านกับเรื่องรอบตัวในทุกมิติของชีวิต

ทุกวันนี้มีแหล่งการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่เรียกว่า “ศูนย์การเรียนรู้” ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพฯ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้วิชาการ และทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่มีวิธีการเล่าเรื่องให้เข้าใจได้ง่ายและไม่น่าเบื่อ พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้เราสามารถหาประสบการณ์และความรู้ได้อย่างสนุกและเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน

วันนี้ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จึงรวมศูนย์การเรียนรู้ทั่วกรุงเทพฯ น่าไปกับรถบัสนำเที่ยว ที่เหมาะในการเรียนรู้ตอบโจทย์กับผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย สามารถไปร่วมกันกับเพื่อน ไปกันเป็นครอบครัว หรือแม้แต่ไปคนเดียวก็ได้ เพราะคุณจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ระหว่างทริปการเดินทางไปกับรถบัสนำเที่ยวของเรา

มาดูกันว่า ศูนย์การเรียนรู้ทั่วกรุงเทพน่าไปกับรถบัสนำเที่ยว มีที่ไหนบ้าง

1.ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ย่านเทเวศร์ บนถนนสามเสน เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีอายุกว่า 50 ปี เป็นอาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ด้วยรูปแบบหลังคาคอนกรีตโค้ง แล้วนำมาปรับปรุงใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งในแง่ของหน้าที่และภารกิจของแบงก์ชาติ ไปจนถึงเรื่องราวพัฒนาการของเงินตรา และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อันสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คนตั้บแต่อดีตถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้มาเดินชมนิทรรศการภายในพื้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้แล้ว ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้ เช่น ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ห้องประชุมและ Co-working space วิวดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารเครื่องดื่ม มีที่สำหรับจอดรถบัสนำเที่ยว และรถยนต์รวม 150 คัน

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันและเวลาทำการ
เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 20.00 น.
จองใช้บริการทาง https://services.botlc.or.th/PhysicalDistancing
สอบถามข้อมูล โทร.02 356 7766
ค่าเข้าชม – ฟรี

2.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
ที่ต่อไปที่รถบัสนำเที่ยวจะพาไปก็คือศูนย์การเรียนรู้ที่ต่อไปที่อยู่ในย่านกลางเมืองในซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “สุขภาวะ” ที่ชวนเราไปรู้จักกับการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ อย่างกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้เราสามารถร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีในสังคมได้ ด้วยการส่งเสริมให้รู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน และสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง และแบ่งปันไปสู่คนรอบข้างได้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีวิธีการนำเสนอด้วยการให้ผู้เข้าชม สวมบทบาทเป็นสายลับฝึกหัดเพื่อทำภารกิจตามหาสาเหตุการหายไปของตัวละครใน 7 คดี ระหว่างการสืบเสาะและไขคดี ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่ทำให้บุคคลทั้งหลายหายไป และเมื่อไขปริศนาได้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่าน 7 ภารกิจ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง และนำไปแบ่งปันต่อผู้คนในสังคมได้ต่อไป นอกจากพื้นที่นิทรรศการที่จุดประกายให้เราสนใจเรื่องสุขภาวะที่ดีแล้วนั้น ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น Creative space พื้นที่ส่วนกลางโปร่งโล่งสำหรับพบปะพูดคุย, ห้องสร้างปัญญา หรือห้องสมุด, อาศรมสุขภาวะ และสวนผักบนหลังคาสีเขียว เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
วันและเวลาทำการ

 • เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
 • ปิดบริการ ทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 02 343 1500 / Line ID : thaihealth_center
ค่าเข้าชม – ฟรี

3.ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
ศูนย์การเรียนรู้ในย่านประวัติศาสตร์การเมืองไทย อย่างย่านผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้กับถนนหลานหลวงและถนนราชดำเนิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาการประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย หลักการประชาธิปไตย และการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ภายในนิทรรศการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสื่อปฏิสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องการเมืองได้ง่ายขึ้น ให้เรื่องของการเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ในศูนย์การเรียนรู้ยังมีพื้นที่ห้องสมุด (ศูนย์พระปกเกล้าศึกษา) นิทรรศการหมุนเวียน และพื้นที่กิจกรรมให้สามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมและค้นคว้าเรื่องราวประชาธิปไตยได้รอบด้าน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่กำลังเข้ากับยุคสมัยที่ผู้คนมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งใครมองว่าการเมืองและประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องเข้าใจยาก สามารถติดต่อให้มีวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติมได้ และสามารถเดินทางไปกับรถบัสนำเที่ยวได้อีกเช่นกัน

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
วันและเวลาทำการ

 • เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

ค่าเข้าชม – ฟรี
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
เว็บไซต์ : https://democracylearningcenter.kingprajadhipokmuseum.com/

4.สยามเซอร์เพนทาเรียม (SIAM SERPENTARIUM)
มาร่วมเรียนรู้เรื่องงองูสัตว์ที่ดูน่ากลัวแต่มีความน่าสนใจและมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้อีกเยอะกับศูนย์การเรียนรู้ที่ชื่อว่า สยามเซอร์เพนทาเรียม ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตงูที่ครบวงจร ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ บริเวณเขตลาดกระบัง ซึ่งภายในนิทรรศการได้บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับ งู ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์ที่มีกว่า 70 สายพันธุ์ การผสมพันธุ์ การเกิด วิธีการล่า ตลอดจนการเอาตัวรอดของงู ให้ดูกันแบบเสมือนจริง ผ่านสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงแห่งแรกของเอเชีย รวมถึงพบปะงูตัวเป็น ๆ ที่อาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อาทิ งูอนาคอนด้ายักษ์, งูเห่าทอง, และงูหลามบอลหลากสี เป็นต้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะพาเราไปสัมผัสประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับงูที่ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวเพียงอย่างเดียว และยังร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนาคาเธียเตอร์ การแสดงงูที่ไม่สามารถหาชมที่อื่นได้ รับรองว่าหากนั่งรถบัสนำเที่ยวไปกับเราคุณจะได้เปิดโลกใบใหม่และทำให้มุมมองของคุณที่มีต่องูเปลี่ยนไป

สยาม เซอร์เพนทาเรียม (SIAM SERPENTARIUM)
วันและเวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์ จำหน่ายบัตร เวลา 10.00 – 16.00 น. (ปิดทำการ 17.00 น.)
 • เสาร์-อาทิตย์ จำหน่ายบัตร เวลา 10.00 -17.00 น. (ปิดทำการ 18.00 น.)
  Snakeducation Zone (โซนจับงู) เปิดเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 5 รอบ
 • 13.00 – 13.30, 14.00 – 14.30, 15.00 – 15.30, 16.00 – 16.30, 17.15 – 18.00
 • สำหรับวันธรรมดา* จะยังไม่มีกิจกรรมจับงู ใน snakeducation zone@Snaka

ค่าเข้าชม

 • คนไทยผู้ใหญ่ 350 บาท /
 • เด็ก(สูง 90-135 ซม.) 150 บาท
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและเด็กความสูงน้อยกว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 02-326 5800 หรือ inbox page : Siam Serpentarium

5.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
รถบัสนำเที่ยวขอพาไปเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินอีกแห่ง แต่ที่แห่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนทางการเงินแบบเน้น ๆ กับ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ของอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย่านดินแดง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนทุกมิติ ตั้งแต่ประเภทของการลงทุน อาทิ ตราสารหนี้ หุ้นในกิจการ กองทุนรวม ซื้อขายอนุพันธ์ สำหรับผู้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ ไปจนถึงการจำลองการลงทุน-การเล่นหุ้น สอดแทรกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกตลาด รวมถึงเข้าใจความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน พร้อมก้าวสู่โลกการลงทุนในชีวิตจริงและก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุด

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
วันและเวลาทำการ

 • เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30-17.00 น.
 • ปิดให้บริการวันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

ค่าเข้าชม

 • บุคคลทั่วไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ราคา 100 บาท
 • บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมฟรี
 • เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี (โปรดแต่งเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา)
 • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ โปรดแสดงบัตรประชาชน
 • ผู้เข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) ต้องยื่นหนังสือขอเข้าชมจากหน่วยงานต้นสังกัด

โทรศัพท์ : 0 2009 9000 ต่อ 3566
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/INVESTORY

6.ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
นั่งรถบัสนำเที่ยวออกไปชานเมืองกันหน่อยสู่ย่านสุขาภิบาล 2 ไปพบกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ที่พาทุกคนออกไปจากเมืองอันวุ่นวายไปยังศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยปตท. ตั้งใจ พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมือง พร้อมเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” ด้วยการจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต เพื่อให้คนกรุงได้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้พาเราไปพบกับต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว อาคารอนุรักษ์พลังงานที่จัดแสดงเมล็ดพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ และนิทรรศการที่พูดถึงผลกระทบของเมืองสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังให้ตระหนักเกี่ยวกับธรรมชาติ การปลูกต้นไม้และการปลูกป่า เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการส่งต่อทัศนคติในการเปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียวไปยังคนอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี้ยังมีพื้นให้สามารถเดินชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพสวย
ๆ ไว้เป็นความทรงจำได้ ด้วยทางเดินชมชั้นเรือนยอด (Sky Walk) เชื่อมไปสู่
“หอชมป่า(Observation Tower)” ที่สามารถชมศูนย์เรียนรู้แบบรอบทิศทาง

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
วันและเวลาทำการ

 • เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)
  เวลา 09.00-18.00 น. สามารถ Walk in ได้ตลอดเวลาทำการ

ค่าเข้าชม – ฟรี
โทรศัพท์ : 02-136 6380
เว็บไซต์ : http://www.pttreforestation.com

7.ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
สถานที่สุดท้ายที่รถบัสนำเที่ยวขอพาไปแนะนำคือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของเรา อย่างเรื่องของอาหาร ที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ตั้งอยู่ในย่านฝั่งธนบุรีในซอยอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของอาหารไทย ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในเวทีโลก ผ่านนิทรรศการต่างเกี่ยวกับ เรื่องขั้นตอนและวิธีการทำอาหารไทย วัตถุดิบหลักของอาหารไทยอย่างข้าว เคล็ดลับภูมิปัญญาของอาหารไทย ไปจนถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป และการส่งออกของอาหารไทย ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างน่าสนใจ ชวนให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจของ “วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย” อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ให้เกิดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ยังมีร้านขายของที่ระลึก มีมุมนั่งเล่นที่มีหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ครัวสาธิตสอนทำอาหารไทย และห้องอบรมอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
วันและเวลาทำการ

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม

 • นักท่องเที่ยว (ต่อคน)
  ราคาบัตรเข้าชม 200 บาท
  ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร 350 บาท
 • ประชาชนทั่วไป (ต่อคน)
  ราคาบัตรเข้าชม 60 บาท
  ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร 150 บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา / หมู่คณะ (ต่อคน)
  ราคาบัตรเข้าชม 50 บาท
  ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร 100 บาท

โทรศัพท์ : 088-147-7555 , 02-886-8088 ต่อ 8150
เว็บไซต์ : http://www.thaifoodheritage.com

หวังว่า 7 ศูนย์การเรียนรู้ทั่วกรุงเทพน่าไปกับรถบัสนำเที่ยว ที่ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป มัดรวมมาให้วันนี้ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน มีความสนใจทางด้านไหนก็สามารถไปร่วมเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ได้ หากใครกำลังมองหาบริการรถบัสนำเที่ยวที่มีมาตรฐาน นั่งสะดวกสบายให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย ๆ อยู่ ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป เรามีบริการรถบัสนำเที่ยวที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 & ISO 39001 มาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว พร้อมบริการวิทยากรให้คุณได้เรียนรู้ได้ตลอดทั้งเส้นทางไปกับเรา

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อเรา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

โทร: 02-578-1199, 02-578-4973-77, 02-943-2900

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top