" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

History

Thanatwit Travel Group Co.,Ltd. is one of the leading bus rental service providers in Thailand. With over 60 years’ experience in operating bus rental service, we have accumulated a wealth of knowledge, yet we are never satisfied. At Thanatwit Travel Group, we never stop working to improve our service, so you can rest assured that the service you receive will be second to none.

Vision & Mission

Thanatwit Travel Group operates a shuttle transportation service with high-quality air-conditioned buses and comprehensive personalized customer service throughout the rental period. At the heart of our success is the company’s motto, “Customer satisfaction is our first priority.”

The customer is the most important person.
Because of this, we personalize our approach to the bus rental business:

  • Providing new buses with premium standards
    We constantly procure new bus models in order to guarantee you high quality, high efficiency, and high-performance service.
  • Wholeheartedly taking care of you with service minded staff
    We aim to constantly improve our staff’s service quality to provide the best to every customer.
  • Punctual, honest, and trustworthy
    All staff are responsible and punctual. If you forget your belongings on the bus, you can rest assured that it will be looked after by our staff and returned to you promptly.

Transport License

Department of Land Transport of Thailand has granted Thanatwit Travel a transportation license No. กท.669/2557

Scroll to Top