" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการของพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการ ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ธนัชวิชญ์ แทรเวล บริการให้เช่ารถบัส รถบัสโดยสาร รถบัสนำเที่ยว รถมินิบัส และรถตู้โดยสาร

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ ด้วยอัตราการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจรถบัสท่องเที่ยว หรือธุรกิจรถบัสรับ-ส่ง เป็นต้น ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ วัน ส่งผลให้การให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนการทำความเข้าใจและมองหาวิธีการในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจ จนนำไปสู่การกลับมาใช้บริการธุรกิจรถบัสนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจการบริการอื่น ๆ ของเราอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าธุรกิจอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถเติบโตและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง

ที่ธนัชวิชญ์ แทรเวล เราคือบริษัทให้เช่ารถบัส รถบัสนำเที่ยว รถทัวร์นำเที่ยว รถ longbus รถตู้ รถมินิบัส ตลอดจนรถบัสปรับอากาศ ขนาด 30-40-50 ที่นั่ง ทั้งประเภทชั้นเดียวและสองชั้น ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นให้เห็นว่า “ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด” สำหรับเราอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นแล้ว นอกเหนือไปจากที่ธนัชวิชญ์ แทรเวล เราจะให้บริการรถบัสรับ-ส่งลูกค้าทุกท่านด้วยรถบัสรุ่นใหม่ ๆ ที่มาพร้อมด้วยสมรรถนะและความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพครบครันมากที่สุดแล้วนั้น เรื่องคุณภาพการบริการของพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการทุกคนก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดไม่แพ้กัน ส่งผลให้ที่บริษัทเช่ารถบัสธนัชวิชญ์ แทรเวล เราจึงได้มีการหมั่นฝึกอบรมและคอยวัดประเมินผลเพื่อให้พนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของเราทุกคนมีประสิทธิภาพในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีที่สุดดังนี้

1.ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ธนัชวิชญ์ แทรเวล เราคือผู้ประกอบการที่ให้บริการรถบัสโดยสาร รถบัสสำหรับเที่ยว รถบัสปรับอากาศ 30-50 ที่นั่ง รถมินิบัส และรถตู้โดยสาร ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจรถบัสให้เช่ามามากกว่า 18 ปี ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ในแวดวงรถบัสรับ-ส่งและรถบัสให้เช่าที่ยาวนานของเรา เราจึงสามารถเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังในการได้รับบริการของลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในการให้บริการ ซึ่งแน่นอนว่าที่ธนัชวิชญ์ แทรเวล ความน่าเชื่อถือในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรายึดมั่น เพราะฉะนั้นแล้วพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของเราจึงได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ทางบริษัทเคยได้มีการพูดคุยเอาไว้กับทางลูกค้าก่อนการเดินทางด้วยรถบัสอย่างแท้จริง

2.การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)

พนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของธนัชวิชญ์ แทรเวล ล้วนเป็นพนักงานที่มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทุกท่านและมีจิตแห่งการบริการ (Service Mind) อยู่ในหัวใจแบบเต็มเปี่ยม เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าทุกคนจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า ในทุก ๆ การเดินทางหรือการใช้บริการรถบัส รถบัสให้เช่า รถบัสนำเที่ยว รถทัวร์นำเที่ยว รถ longbus รถมินิบัส รถตู้โดยสาร ตลอดจนรถบัสปรับอากาศ ขนาด 30-40-50 ที่นั่ง ทั้งประเภทชั้นเดียวและสองชั้น ของธนัชวิชญ์ แทรเวล ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยพนักงานขับรถบัสมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบและมีความชำนาญต่อเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างดี อีกทั้งยังผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในการขับขี่รถบัสและมารยาทในการให้บริการที่ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านยังจะได้รับการดูแลจากพนักงานบริการที่มีความพร้อมและมีความเต็มอกเต็มใจในการให้บริการ ซึ่งพร้อมเอาใจใส่และคอยสร้างรอยยิ้ม รวมถึงความประทับใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการรถบัสของเราตลอดการเดินทาง

3.ความมั่นใจ (Assurance)

การสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบัสให้เช่า รถบัสนำเที่ยว รถ longbus รถมินิบัส รถตู้โดยสาร ตลอดจนรถบัสปรับอากาศ ขนาด และรถบัสขนาด 30-50 ที่นั่งทั้งประเภทชั้นเดียวและสองชั้น ของธนัชวิชญ์ แทรเวล นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ที่บริษัทรถบัสให้เช่า รถบัสนำเที่ยวธนัชวิชญ์ แทรเวล เราจึงได้หมั่นจัดการฝึกอบรมร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรความอบรมให้กับพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของเราอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการช่วยทำให้พนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของธนัชวิชญ์ แทรเวล มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนมีการวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการเช่ารถบัสหรือเช่ารถบัสรับ-ส่ง เพื่อเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาเลือกใช้บริการรถบัสจากบริษัทของเราว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราอย่างแท้จริง

4.การเอาใจใส่ (Empathy)

แน่นอนว่าในการดูแลลูกค้าที่มาเข้ารับบริการเช่ารถบัส เช่ารถบัสปรับอากาศ เช่ารถบัสปรับอากาศ 30-40-50 ที่นั่ง เช่ารถบัสชั้นเดียว หรือเช่ารถบัสสองชั้นของทางธนัชวิชญ์ แทรเวล ย่อมไม่มีขั้นตอนไหนที่จะปราศจากไปจากการเอาใจใส่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทางพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการของธนัชวิชญ์ แทรเวล ล้วนให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ โดยความเอาใจใส่ของเราจะครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการให้บริการอย่างเหมาะสม โดยที่ธนัชวิชญ์ แทรเวล เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเมื่อลูกค้าตัดสินใจติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชับริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสรับ-ส่ง หรือรถบัสให้เช่าประเภทต่าง ๆ ของเรา และหลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบัสของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็มีพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้บริษัทรถบัส รถบัสให้เช่า ธนัชวิชญ์ แทรเวล ยังหมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพในการให้บริการของพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการให้ดีกว่ามาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อการก้าวขึ้นมาสู่การเป็นบริษัทรถบัสให้เช่าชั้นนำของประเทศ

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการให้บริการรถบัสขนส่งผู้โดยสาร รถบัสปรับอากาศพรีเมียม ประเภทไม่ประจำทาง ( Non Fixed route) รถบัสนำเที่ยว รถทัวร์นำเที่ยว รถ longbus รถตู้ รถมินิบัส ตลอดจนรถบัสปรับอากาศ ขนาด 30-40-50 ที่นั่ง ทั้งประเภทชั้นเดียวและสองชั้น แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 18 ปีในธุรกิจรถบัสและรถบัสให้เช่า ส่งผลให้เรามีพนักงานขับรถบัสและพนักงานบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดูแลลูกค้าทุกท่าน ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับเรา ตลอดจนการปลูกฝังแนวคิด Service Mind ที่ช่วยผลักดันให้พนักงานขับรถบัสและพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อเรา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

โทร: 02-578-1199, 02-578-4973-77, 02-943-2900

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top