" สะดวก สะอาด ปลอดภัยทุกทริปการเดินทาง "
ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ลูกค้าธนัชวิชญ์

ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

กลุ่มลูกค้าธนาคาร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าธนาคารขนาดใหญ่ ที่เป็นลูกค้าระดับองค์กรได้แก่ เครือกสิกรไทยK-bank เครือกรุงไทยKTB เครือไทยพาณิชย์SCB นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับธนาคารอื่นๆ บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

Travel agency / Tour operator

คุณภาพรถ และการบริการ ที่เทียบมาตรฐานระดับสากลโลก ทำชื่อเสียงให้ลูกค้าต่างชาติมาเป็นคู่ค้าระยะยาวกับธนัชวิชญ์ เราออกแบบรถให้เหมาสะลงตัวสำหรับการทำทัวร์โดยตรง ( Tourist Duty ) เช่น มีที่นั่งไกด์หันหน้าหาผู้โดยสาร มีมุมจัดเตรียมเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์การทำทัวร์โดยเฉพาะ

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจในระเบียบราชการ มีความชำนาญในการจัดเอกสารสำหรับการสั่งจ้างกับหน่วยราชการ บริษัทได้ขึ้นบัญชีคู่ค้าภาครัฐเข้าระบบ GFMIS, e-GP, e-Biding , e-Auction มีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยราชการ   มีบุคคลากรที่ชำนาญงานราชการ ดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการโดยตรง


บริษัทมีความพร้อมสำหรับงานราชการทั้ง วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลราคา และวิธีสั่งจ้างพิเศษ


บริษัทยินดีทำใบเสนอราคากลาง ให้ข้อมูลคุณสมบัติรถสำหรับร่าง TOR

จัดเอกสาร ทะเบียนรถครบถ้วนตามระเบียนราชการ (มีรถกว่า 100 คัน)

บริษัทมีพนักงานผู้รับมอบอำนาจในการไปเซ็นต์ใบสั่งจ้างที่หน่วยงานลูกค้า

บริษัทสามารถจัดเตรียมใบมอบอำนาจ อากรแสตมป์ ดำเนินการตีตราสาร

ราคาค่าขนส่ง รวมค่าทางด่วน ค่าที่จอด เพื่อความสะดวกของหน่วยราชการ

สามารถวางบิล รับชำระโดยเช็ค หรือโอนผ่านกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS

ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ  และการหัก ณ ที่จ่าย ( ค่าขนส่ง 1% )


“เรายินดีและภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหน่วยราชการ ในการทำให้การสั่งจ้างราชการเป็นเรื่องที่ง่าย”


โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

บริษัทให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ จนได้รับการยอมรับจากโรงเรียนชั้นแนวหน้า อาทิเช่น โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสวนกุหลาบ
และโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายแห่ง

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

กลุ่มลูกค้าองค์กร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าเอกชนขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครือCP เครือCentral เครือKasikorn Bank นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์Priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์Complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับเอกชนทั่วไป บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต


ขั้นตอนการทำสัญญาว่าจ้าง ลูกค้าเอกชนทั่วไป

บริษัท ออกใบเสนอราคา ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา

บริษัทออกหนังสือสัญญาว่าจ้างขนส่ง ลูกค้าลงนาม โอนมัดจำ30%

ลูกค้าส่งใบPO กำหนดการ แผนที่ และใบรายละเอียดการใช้รถ ให้บริษัท

ลูกค้ารขอรับทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรพนักงานขับรถ ได้ 1-2 วัน ก่อนวันเดินทาง

การชำระเงินส่วนที่เหลือ เป็นเงินสด หรือ Cashier Cheque กับพนักงานขับรถก่อนเดินทางกลับ

พนักงานขับรถมอบใบเสร็จรับเงินให้ และขอรับหนังสือรับรองการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% ค่าขนส่ง (ถ้ามี)

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงานธนัชวิชญ์
รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงาน ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย) Portfolio
ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย)
16 Nov 2017

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่ศูนย์ฝึกอบรมกรุงไทย ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
09 Nov 2017

จุดหมาย - สยามสแควร์ แพลตตินัม จำนวนรถโค้ช 13 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Oct 2017

จุดหมาย - ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารธนชาติ Portfolio
ธนาคารธนชาติ
15 Oct 2017

จุดหมาย - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทางผ้าพระกฐินให้ ธนาคารธนชาติ สนง.ใหญ่ อาคารกลาสเฮ้าส์รัชดา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จัหวัดลพบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิทีเอ็มบี Portfolio
มูลนิธิทีเอ็มบี
03 Sep 2017

จุดหมาย - พาชุมชนมาดูงาน TMB สำนักงานใหญ่ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
05 Aug 2017

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Jul 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank )
21 Jul 2017

จุดหมาย - เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
06 Jun 2017

จุดหมาย - ไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน อ.สัตหีบ จชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
27 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) และสัมมนาที่เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
27 May 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
19 May 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 Mar 2017

จุดหมาย - อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรแห่งคุณธรรมรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมภูวนารี รีสอร์ท ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
25 Feb 2017

จุดหมาย - สัมมนาที่ D varee , SCB หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
22 Dec 2016

จุดหมาย - ไทรโยค กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 Dec 2016

จุดหมาย - บำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
16 Dec 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารทหารไทย Portfolio
ธนาคารทหารไทย
26 Nov 2016

จุดหมาย - สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
18 Nov 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
22 Oct 2016

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
03 Oct 2016

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารเกียรตินาคิน Portfolio
ธนาคารเกียรตินาคิน
24 Sep 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่
08 Sep 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรุงศรีแคปปิตอล Portfolio
กรุงศรีแคปปิตอล
30 Jul 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
30 Jul 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
26 Jul 2016

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคาร UOB Portfolio
ธนาคาร UOB
25 Jun 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
13 May 2016

จุดหมาย - หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน Thai Ko yuri Portfolio
Thai Ko yuri
08 Nov 2017

จุดหมาย - นำลูกค้า inbound เกาหลี มาประชุมและท่องเที่ยว จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน Anex tour Portfolio
Anex tour
03 Nov 2017

จุดหมาย - พาลูกค้าชาวรัสเชียท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน บริษัท Global Voyages จำกัด Portfolio
บริษัท Global Voyages จำกัด
12 Jul 2017

จุดหมาย - แขก Middle East จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน บีนแทรเวล Portfolio
บีนแทรเวล
28 Jun 2017

จุดหมาย - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage Portfolio
เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage
06 Apr 2017

จุดหมาย - มาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง บริษัท A&K ให้การดูแล พานักท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีไทย จำนวนรถโค้ช 60 คัน

ผลงาน Caa voyage Portfolio
Caa voyage
01 Mar 2017

จุดหมาย - กรุ๊ปเรือสำราญ celebrity x cruise จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา Portfolio
Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา
01 Mar 2017

จุดหมาย - กทม. จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K Portfolio
กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K
31 Jan 2017

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 45 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
27 Aug 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
02 Feb 2016

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. ) Portfolio
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. )
16 Nov 2017

จุดหมาย - พาชาวต่างชาติดูงาน ตึก จีทาวเวอร์ พระรามเก้า จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 Nov 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตร จบ.ปภ รุ่นที่ 15 ณ พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก จ.ปทุมธานี-จ.จันทบุรี-จ.สระแก้ว และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน  สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
11 Nov 2017

จุดหมาย - เมืองกาญจนบุรี แวะเที่ยวเมืองมัลลิกา ปราสาทเมืองสิงห์ พักที่โรงแรมทายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Portfolio
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10 Nov 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
09 Nov 2017

จุดหมาย - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น59 เดินทางไปศึกษาดูงาน ภูมิประเทศภาคตะวันตก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
08 Nov 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
07 Nov 2017

จุดหมาย - ไปดูงานภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Portfolio
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
06 Nov 2017

จุดหมาย - มาศึกษาดูงานโคโครงการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อแหลมผักเบี้ย แหลมผักเบี้ย และสัมมนาที่โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน กระทรวงกลาโหม Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน กระทรวงกลาโหม
06 Nov 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
26 Oct 2017

จุดหมาย - ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย พาคณะทูตานุทูต เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว Portfolio
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
23 Oct 2017

จุดหมาย - นำจิตอาสา เข้าอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ที่เดินทางมาทำจิตอาสาและเข้าร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สภาสตรีแห่งชาติ Portfolio
สภาสตรีแห่งชาติ
20 Oct 2017

จุดหมาย - ถวายผ้ากฐินที่วัดโพธานิมิตร จังหวัดตราด จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
19 Oct 2017

จุดหมาย - ดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ - อบจ.ปราจีนบุรี - องค์การบริหารเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
15 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สถาบันพระปกเกล้า อันเชิญผ้ากฐินพระราชทาน ถวายวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร - วัดกลางนคร โคราช จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง Portfolio
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง
15 Oct 2017

จุดหมาย - นำโดย คุณลิขิต ขาวเธียร ประธานทอดกฐิน ทอดถวายวัดทะเล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชาช จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
13 Oct 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
12 Oct 2017

จุดหมาย - เตรียมความพร้อม และสำรวจเส้นทาง นำคณะทูตานุทูตตัวแทนประมุขของประเทศเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ้อมครั้งที่2 กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน กพร. หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติราชการหน่วยงานภาคเอกชนของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 Portfolio
กพร. หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติราชการหน่วยงานภาคเอกชนของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
10 Oct 2017

จุดหมาย - สระบุรี ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมทางหลวง Portfolio
กรมทางหลวง
05 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินถวายวัดพุทธพรหมปัญโญ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน รังสิตพล่าซ่า ( ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ) Portfolio
รังสิตพล่าซ่า ( ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต )
10 Aug 2017

จุดหมาย - ไปทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าที่ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน RE-CU Management โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Portfolio
RE-CU Management โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
10 Aug 2017

จุดหมาย - พัทยา และศรีราชา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
22 Jul 2017

จุดหมาย - โรงแรมเซ็นทรา มาริส จอมเทียน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Portfolio
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
21 Jul 2017

จุดหมาย - สัมมนา GFMIS ประจำปี 2560 ที่พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
21 Jul 2017

จุดหมาย - ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 Jul 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Portfolio
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 Jul 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 Jul 2017

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ  Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
13 Jul 2017

จุดหมาย - กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงพลังงาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 Jul 2017

จุดหมาย - จันทบุรี และระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
07 Jul 2017

จุดหมาย - สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
05 Jul 2017

จุดหมาย - โรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงคมนาคม Portfolio
กระทรวงคมนาคม
05 Jul 2017

จุดหมาย - ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบก Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบก
04 Jul 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ค่ายสุรสีห์ สงคราม9ทัพ พลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง Portfolio
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
04 Jul 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
30 Jun 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Portfolio
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 Jun 2017

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 Jun 2017

จุดหมาย - อัมพวา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  (กระทรวงศึกษาธิการ ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (กระทรวงศึกษาธิการ )
10 Jun 2017

จุดหมาย - โรงแรมไมดา เดอ ซี หัวหิน ชะอำ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
09 Jun 2017

จุดหมาย - ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔พรรษา พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔พรรษา ราชนาวีสโมสร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Portfolio
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09 Jun 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
07 Jun 2017

จุดหมาย - การประปานครหลวง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Portfolio
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
06 Jun 2017

จุดหมาย - พาผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.ไปปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย และหลักสูตรผกก.๑๑๑ ไปสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
03 Jun 2017

จุดหมาย - ไหว้พระวัดถ้ำเสือ วัดป่าเลก์ไล จ.สุพรรณบุรี และสัมมนาที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง Portfolio
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
02 Jun 2017

จุดหมาย - ไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
01 Jun 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี และทวาย ประเทศเมียนมาร์ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
01 Jun 2017

จุดหมาย - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
31 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานผ้าไหมไทย ณ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี
30 May 2017

จุดหมาย - เพชรบูรณ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
28 May 2017

จุดหมาย - ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 May 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กองทัพอากาศ Portfolio
กองทัพอากาศ
24 May 2017

จุดหมาย - ภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
21 May 2017

จุดหมาย - สุราษฏ์ธานี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ
17 May 2017

จุดหมาย - สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และภูเก็ต จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง
15 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคใต้ กองบิน7 จ.สุราษฎรธานี และโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์
04 May 2017

จุดหมาย - บ้านครูธานี ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงอุตสาหกรรม Portfolio
กระทรวงอุตสาหกรรม
03 May 2017

จุดหมาย - ดูงานบ.เจนโก้ แสมดำ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Portfolio
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
02 May 2017

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Portfolio
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
02 May 2017

จุดหมาย - โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม Portfolio
ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม
20 Apr 2017

จุดหมาย - สวนจิตรลดา และพระราชวังพญาไท จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ Portfolio
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
19 Apr 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน และภูมิประเทศกาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กระทรวงพลังงาน Portfolio
กระทรวงพลังงาน
03 Apr 2017

จุดหมาย - ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักอัยการสูงสุด
01 Apr 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
01 Apr 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต Portfolio
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
30 Mar 2017

จุดหมาย - E88 business center จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมทรัพยากรธรณี Portfolio
กรมทรัพยากรธรณี
29 Mar 2017

จุดหมาย - ภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
24 Mar 2017

จุดหมาย - โรงงานอายิโนะโมโต๊ะ หนองแค สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร Portfolio
การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร
24 Mar 2017

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า จ.ชุมพร จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน งานสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม Portfolio
งานสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม
23 Mar 2017

จุดหมาย - สัตหีบ ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพบาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Portfolio
โรงพบาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
22 Mar 2017

จุดหมาย - ทำห้องสมุดจากดิน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่น 2/2560 Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่น 2/2560
21 Mar 2017

จุดหมาย - ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน
20 Mar 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอ Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอ
20 Mar 2017

จุดหมาย - ดูงานภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงคมนาคม Portfolio
กระทรวงคมนาคม
20 Mar 2017

จุดหมาย - ชลบุรี และระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
20 Mar 2017

จุดหมาย - ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักอัยการสูงสุด
20 Mar 2017

จุดหมาย - ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กองทัพบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กองทัพบก
17 Mar 2017

จุดหมาย - ดูงาน OBA (Oil Business Academy) วังน้อย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Portfolio
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
11 Mar 2017

จุดหมาย - ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีถวายในหลวง ด้วยการปลูกปะการัง หาดเตยงาม สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Grundfos Thailand Portfolio
Grundfos Thailand
08 Mar 2017

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับ109 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับ109
07 Mar 2017

จุดหมาย - ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ Portfolio
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
06 Mar 2017

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่น1 Portfolio
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่น1
01 Mar 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
01 Mar 2017

จุดหมาย - วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตร ผู้กำกับ108 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตร ผู้กำกับ108
28 Feb 2017

จุดหมาย - จันทบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
24 Feb 2017

จุดหมาย - ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , ร.พ.สมิติเวชศรีราชา , ร.พ.ชลบรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตรตราธิการ Portfolio
สถาบันเกษตรตราธิการ
22 Feb 2017

จุดหมาย - เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุง ทหารบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุง ทหารบก
22 Feb 2017

จุดหมาย - ดูงานภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ Portfolio
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
18 Feb 2017

จุดหมาย - ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก Portfolio
สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
18 Feb 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันการสร้างชาติ Portfolio
สถาบันการสร้างชาติ
18 Feb 2017

จุดหมาย - หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์, เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โรงแรมพาลาสโซ่ ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ Portfolio
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
18 Feb 2017

จุดหมาย - ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับ 109 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับ 109
16 Feb 2017

จุดหมาย - ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
16 Feb 2017

จุดหมาย - ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงาน ป.ป.ส. Portfolio
สำนักงาน ป.ป.ส.
15 Feb 2017

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน
06 Feb 2017

จุดหมาย - สระแก้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
19 Jan 2017

จุดหมาย - ภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน เทศบาลลำลูกกา Portfolio
เทศบาลลำลูกกา
17 Jan 2017

จุดหมาย - อุบลราชธานี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ภาควิชาศัลยกรรมกระดูก Orthopedic โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ Portfolio
ภาควิชาศัลยกรรมกระดูก Orthopedic โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
06 Jan 2017

จุดหมาย - สระบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Portfolio
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 Dec 2016

จุดหมาย - บำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน การประปานครหลวง Portfolio
การประปานครหลวง
26 Dec 2016

จุดหมาย - อบรมที่ยุวพุทธสมาคม เพชรเกษม จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. ) Portfolio
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. )
22 Dec 2016

จุดหมาย - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จำนวนรถโค้ช 14 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. )
22 Dec 2016

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
21 Dec 2016

จุดหมาย - ค่ายจริยธรรม วัดปัญญานันทาราม จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก Portfolio
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
19 Dec 2016

จุดหมาย - ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
19 Dec 2016

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Portfolio
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
18 Dec 2016

จุดหมาย - บำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงาน กปร. Portfolio
สำนักงาน กปร.
15 Dec 2016

จุดหมาย - ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI Portfolio
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
14 Dec 2016

จุดหมาย - โรงแรมออร์โรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
14 Dec 2016

จุดหมาย - งานบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
14 Dec 2016

จุดหมาย - โรงเรียนการบินกำแพงแสน นครปฐม, อุทยานสงครามเก้าทัพ กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
13 Dec 2016

จุดหมาย - สิงห์บุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
12 Dec 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Portfolio
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
08 Dec 2016

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
28 Nov 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา Portfolio
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
26 Nov 2016

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันคลังสมองของชาติ Portfolio
สถาบันคลังสมองของชาติ
24 Nov 2016

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน เสนาธิการทหารอากาศ ACSC รุ่น 61 Portfolio
เสนาธิการทหารอากาศ ACSC รุ่น 61
24 Nov 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิภาคอะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
22 Nov 2016

จุดหมาย - ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน การไฟฟ้านครหลวง Portfolio
การไฟฟ้านครหลวง
16 Nov 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
10 Nov 2016

จุดหมาย - วิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Portfolio
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08 Nov 2016

จุดหมาย - สุโขทัย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 Nov 2016

จุดหมาย - เข้าค่ายลูกเสือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 61 Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 61
31 Oct 2016

จุดหมาย - ลพบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 Sep 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
23 Sep 2016

จุดหมาย - ชะอำ และหัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Portfolio
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 Sep 2016

จุดหมาย - โรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ชลบุรี และศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็นCP จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงาน กสทช. Portfolio
สำนักงาน กสทช.
22 Sep 2016

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กระทรวงวัฒนธรรม Portfolio
กระทรวงวัฒนธรรม
21 Sep 2016

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Portfolio
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
21 Sep 2016

จุดหมาย - โคราช จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยายาบรามาธิบดี Portfolio
โรงพยายาบรามาธิบดี
19 Sep 2016

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน การเคหะแห่งชาติ Portfolio
การเคหะแห่งชาติ
16 Sep 2016

จุดหมาย - ชลบุรีและระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Portfolio
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16 Sep 2016

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักงานเขตพระโขนง Portfolio
สำนักงานเขตพระโขนง
16 Sep 2016

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมควบคุมมลพิษ Portfolio
กรมควบคุมมลพิษ
16 Sep 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นอส Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นอส
15 Sep 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย Portfolio
การกีฬาแห่งประเทศไทย
14 Sep 2016

จุดหมาย - ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน คณะกรรมการสภาการศึกษา Portfolio
คณะกรรมการสภาการศึกษา
09 Sep 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลศิริราช Portfolio
โรงพยาบาลศิริราช
07 Sep 2016

จุดหมาย - นนทบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน การประปานครหลวง Portfolio
การประปานครหลวง
04 Sep 2016

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ Portfolio
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
01 Sep 2016

จุดหมาย - สุพรรณบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน เทศบาลตำบลลำลูกกา Portfolio
เทศบาลตำบลลำลูกกา
31 Aug 2016

จุดหมาย - ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 153 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 153
24 Aug 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคตะวันตก จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันสาธารณะภัย Portfolio
วิทยาลัยป้องกันสาธารณะภัย
23 Aug 2016

จุดหมาย - มุกดาหารม, สกลนคร และนครพนม จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 Aug 2016

จุดหมาย - นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กกต หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 Portfolio
กกต หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7
19 Aug 2016

จุดหมาย - ปราจีนบุรี นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก พสพ รุ่น14 Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก พสพ รุ่น14
17 Aug 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ก.พ.ร. 1 รุ่น 3 Portfolio
ก.พ.ร. 1 รุ่น 3
30 Jul 2016

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน การประปานครหลวง Portfolio
การประปานครหลวง
28 Jul 2016

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
25 Jul 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
08 Jul 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
07 Jul 2016

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลตำรวจ Portfolio
โรงพยาบาลตำรวจ
07 Jul 2016

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
28 Jun 2016

จุดหมาย - ภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ศาลปกครอง Portfolio
ศาลปกครอง
17 Jun 2016

จุดหมาย - สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน การไฟฟ้านครหลวง Portfolio
การไฟฟ้านครหลวง
16 Jun 2016

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงแรมสวิส เลอคองคอร์ด Portfolio
โรงแรมสวิส เลอคองคอร์ด
15 Jul 2017

จุดหมาย - อัมพวา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ Portfolio
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
30 Jun 2017

จุดหมาย - โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส Portfolio
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
09 May 2017

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า ที่สวนนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงแรมบันยันทรี Portfolio
โรงแรมบันยันทรี
14 Mar 2017

จุดหมาย - ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Anantara Siam Bangkok Hotel Portfolio
Anantara Siam Bangkok Hotel
06 Sep 2016

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ Portfolio
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ
16 Nov 2017

จุดหมาย - พานักเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 Portfolio
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
16 Nov 2017

จุดหมาย - เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนรถโค้ช 18 คัน

ผลงาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมน้อมเกล้า Portfolio
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมน้อมเกล้า
16 Nov 2017

จุดหมาย - ตลาดน้ำ4ภาค และพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 Portfolio
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
15 Nov 2017

จุดหมาย - ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 9 คัน

ผลงาน โรงเรียนนานาชาติ มอนเตส Portfolio
โรงเรียนนานาชาติ มอนเตส
15 Nov 2017

จุดหมาย - จันทบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก Portfolio
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
14 Nov 2017

จุดหมาย - พานักเรียนระดับป.1-6 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ คลอง1 จังหวัดปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก Portfolio
โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก
07 Nov 2017

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครุ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนชลประทานวิทยา Portfolio
โรงเรียนชลประทานวิทยา
01 Nov 2017

จุดหมาย - กำแพงเพชรและสุโขทัย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนบุณยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนบุณยรักษ์
31 Oct 2017

จุดหมาย - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์
31 Oct 2017

จุดหมาย - ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Portfolio
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23 Oct 2017

จุดหมาย - นำวงดุริยางค์เข้าร่วม ดุริยางค์จตุรมิตร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
19 Oct 2017

จุดหมาย - สวนหลวง ร.9 จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนนานาชาติบอร์มโกลฟ Portfolio
โรงเรียนนานาชาติบอร์มโกลฟ
16 Oct 2017

จุดหมาย - จัด School Field Trip ที่สวนสามพราน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Portfolio
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
09 Oct 2017

จุดหมาย - เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ม 1, 2, 3 จำนวนรถโค้ช 34 คัน

ผลงาน โรงกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Portfolio
โรงกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
09 Oct 2017

จุดหมาย - เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายยอเซฟ จังหวัดนครปฐม จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ Portfolio
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
07 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินสามัคคีถวายวัดเนินสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนราชีนี Portfolio
โรงเรียนราชีนี
06 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินถวายวัดหนองคุ้ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Portfolio
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 Sep 2017

จุดหมาย - ออกค่าย Kool Kids Camp ที่โรงเรียนนายร้อย จปร.นครนายก จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม (ป.2) Portfolio
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม (ป.2)
16 Aug 2017

จุดหมาย - ไปทัศนศึกษา ไดโนซอร์ แพลนเน็ต จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม Portfolio
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม
16 Aug 2017

จุดหมาย - ไปทัศนศึกษาเขาดิน จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม Portfolio
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม
11 Aug 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Portfolio
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10 Aug 2017

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Portfolio
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
08 Aug 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 Portfolio
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
07 Aug 2017

จุดหมาย - ไปทัศนศึกษา วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเภษ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน Portfolio
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
05 Aug 2017

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนราชินี Portfolio
โรงเรียนราชินี
02 Aug 2017

จุดหมาย - ค่ายสิริโสภา จ.นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน โรงเรียนเตรียมน้อมเกล้า Portfolio
โรงเรียนเตรียมน้อมเกล้า
23 Jul 2017

จุดหมาย - ไปปลูกป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ Portfolio
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ
17 Jul 2017

จุดหมาย - ดูงานโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนราชินี Portfolio
โรงเรียนราชินี
13 Jul 2017

จุดหมาย - พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ที่โรงแรมดุสิตธานี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ Portfolio
โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์
07 Jul 2017

จุดหมาย - โรงงานเมจิ จ.สระบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Portfolio
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 Jun 2017

จุดหมาย - สัมมนาที่หัวหิน สยามบีช รีสอร์ต แวะเที่ยวอุทยานราชภักดิ์ และวัดห้วยมงคล จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนโสมาภา 2 Portfolio
โรงเรียนโสมาภา 2
09 Jun 2017

จุดหมาย - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
24 May 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 May 2017

จุดหมาย - อัมพวา, วัดเพชรสมุทร, ตลาดร่มหุบ และวัดบางกุ้ง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน คณะรัฐศาปนศาสตร์ นิด้า Portfolio
คณะรัฐศาปนศาสตร์ นิด้า
19 May 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว Portfolio
โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
05 May 2017

จุดหมาย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร Portfolio
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร
26 Apr 2017

จุดหมาย - โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26 Apr 2017

จุดหมาย - โรงกรองน้ำบางเขน และสมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Portfolio
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 Apr 2017

จุดหมาย - เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อการศึกษา Portfolio
โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อการศึกษา
23 Apr 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โครงการปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
โครงการปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 Apr 2017

จุดหมาย - สัมมนาปัจฉิมนิเทศ ที่แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
20 Apr 2017

จุดหมาย - พาเด็กๆ ไปเที่ยวชม มินิมูร่าห์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร Portfolio
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร
19 Apr 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ Portfolio
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
19 Apr 2017

จุดหมาย - บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน คณะสื่อสารนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Portfolio
คณะสื่อสารนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
07 Apr 2017

จุดหมาย - เข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
06 Apr 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
สภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 Mar 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์
30 Mar 2017

จุดหมาย - มินิมูร่า ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มหาวิทยาลัยรังสิต Portfolio
มหาวิทยาลัยรังสิต
18 Mar 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) Portfolio
โรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด)
17 Mar 2017

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Portfolio
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10 Mar 2017

จุดหมาย - คลีนฟาร์ม จ.สระบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Singapore International School of Bangkok - SISB สาขาประชาอุทิศ Portfolio
Singapore International School of Bangkok - SISB สาขาประชาอุทิศ
09 Mar 2017

จุดหมาย - ไป field trip ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถม) Portfolio
โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถม)
06 Mar 2017

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์
04 Mar 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า Portfolio
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
28 Feb 2017

จุดหมาย - ทัศนศึกษา 3 สาย สายที่ 1 ปทุมธานี 8 บัส สายที่ 2 สระบุรี 8 บัส สายที่ 3 อยุธยา 9บัส จำนวนรถโค้ช 25 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม Portfolio
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
15 Feb 2017

จุดหมาย - ทัศนศึกษาสวนงู siam serpantarium จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน โรงเรียนศิริมงคลศึกษา Portfolio
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
06 Feb 2017

จุดหมาย - เมืองโบราณ สมุทรปราการ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงเรียนไทยคริสเตียน Portfolio
โรงเรียนไทยคริสเตียน
30 Jan 2017

จุดหมาย - ราชบุรี จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ Portfolio
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
20 Jan 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงเรียน Hanmaeum high school Portfolio
โรงเรียน Hanmaeum high school
10 Jan 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า Portfolio
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
06 Jan 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 11 คัน

ผลงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม Portfolio
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14 Dec 2016

จุดหมาย - ดูงานที่สนามบินดอนเมือง เเละโรงเรียนการบิน BAC รังสิตคลองสิบห้า จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนราชินี Portfolio