" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว
政府机构
Thanatwit Travel 在60年以来一直获得许多尊敬客户的支持和信任,因此,今天我们可以成为泰国前10名巴士租赁服务提供商之一。我们参与政府的 GFMIS, e-GP, e-Biding, e-Auction,等系统。许多政府机构选择Thanatwit Travel 因为我们的有序的工作过程以及透明的制度
Scroll to Top