" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

ลูกค้าธนัชวิชญ์

ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

กลุ่มลูกค้าองค์กร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าเอกชนขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครือ CP เครือ Central เครือKasikorn Bank นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์Priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์Complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับเอกชนทั่วไป บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต

ขั้นตอนการทำสัญญาว่าจ้าง ลูกค้าเอกชนทั่วไป

  1. บริษัท ออกใบเสนอราคา ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา
  2. บริษัทออกหนังสือสัญญาว่าจ้างขนส่ง ลูกค้าลงนาม โอนมัดจำ30%
  3. ลูกค้าส่งใบPO กำหนดการ แผนที่ และใบรายละเอียดการใช้รถ ให้บริษัท
  4. ลูกค้ารขอรับทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรพนักงานขับรถ ได้ 1-2 วัน ก่อนวันเดินทาง
  5. การชำระเงินส่วนที่เหลือ เป็นเงินสด หรือ Cashier Cheque กับพนักงานขับรถก่อนเดินทางกลับ
  6. พนักงานขับรถมอบใบเสร็จรับเงินให้ และขอรับหนังสือรับรองการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% ค่าขนส่ง (ถ้ามี)

ผลงานธนัชวิชญ์

รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

Scroll to Top