" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว
Travel agency / Tour operator
คุณภาพรถ และการบริการ ที่เทียบมาตรฐานระดับสากลโลก ทำชื่อเสียงให้ลูกค้าต่างชาติมาเป็นคู่ค้าระยะยาวกับธนัชวิชญ์ เราออกแบบรถให้เหมาสะลงตัวสำหรับการทำทัวร์โดยตรง ( Tourist Duty ) เช่น มีที่นั่งไกด์หันหน้าหาผู้โดยสาร มีมุมจัดเตรียมเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์การทำทัวร์โดยเฉพาะ

ผลงานธนัชวิชญ์

รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

Scroll to Top