รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมทรัพยากรธรณี

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมทรัพยากรธรณี จุดหมาย – ภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า จุดหมาย – โรงงานอายิโนะโมโต๊ะ หนองแค สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร จุดหมาย – ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า จ.ชุมพร จำนวนรถโค้ช 1 คัน

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า งานสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า งานสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม จุดหมาย – สัตหีบ ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพบาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพบาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จุดหมาย – ทำห้องสมุดจากดิน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่น 2/2560

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่น 2/2560 จุดหมาย – ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนกิจการพลเรือน

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนกิจการพลเรือน จุดหมาย – กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอ

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอ จุดหมาย – ดูงานภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงคมนาคม

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงคมนาคม จุดหมาย – ชลบุรี และระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานอัยการสูงสุด

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานอัยการสูงสุด จุดหมาย – ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

1 2 3 4 5 6 7