เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก จุดหมาย – กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน