เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า เสนาธิการทหารอากาศ ACSC รุ่น 61

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า เสนาธิการทหารอากาศ ACSC รุ่น 61 จุดหมาย – ศึกษาดูงานภูมิภาคอะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 4 คัน