เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 61

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 61 จุดหมาย – ลพบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน