เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จุดหมาย – ไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 1 คัน