เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลรามาธิบดี จุดหมาย – เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน