เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม

เช่ารถบัสสัมมนา ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม จุดหมาย – ดูงานบ.เจนโก้ แสมดำ จำนวนรถโค้ช 1 คัน