รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การประปานครหลวง

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การประปานครหลวง จุดหมาย – อบรมที่ยุวพุทธสมาคม เพชรเกษม จำนวนรถโค้ช 2 คัน