รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จุดหมาย – บำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 1 คัน