รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก จุดหมาย – ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 3 คัน