รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) จุดหมาย – ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จำนวนรถโค้ช 2 คัน