รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดหมาย – พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน