รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า

รถเช่าท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า จุดหมาย – ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนาวีสโมสร จำนวนรถโค้ช 2 คัน