รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก จุดหมาย – ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 2 คัน