รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จุดหมาย – โรงเรียนการบินกำแพงแสน นครปฐม, อุทยานสงครามเก้าทัพ กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน