รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดหมาย – เข้าค่ายลูกเสือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 7 คัน