รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย จุดหมาย – ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน