รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยการปกครอง จุดหมาย – ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน