รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การประปานครหลวง

รถบัสท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การประปานครหลวง จุดหมาย – กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 5 คัน