รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การไฟฟ้านครหลวง

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า การไฟฟ้านครหลวง จุดหมาย – กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน