รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมาย – สุโขทัย จำนวนรถโค้ช 2 คัน