รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า ก.พ.ร. 1 รุ่น 3

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า ก.พ.ร. 1 รุ่น 3 จุดหมาย – ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน