รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จุดหมาย – ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 5 คัน