รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลรามาธิบดี จุดหมาย – สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี จำนวนรถโค้ช 1 คัน