รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุดหมาย – พาผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.ไปปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย และหลักสูตรผกก.๑๑๑ ไปสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน