รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี จุดหมาย – เพชรบูรณ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน