รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลตำรวจ

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า โรงพยาบาลตำรวจ จุดหมาย – หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน