รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า จุดหมาย – โรงงานอายิโนะโมโต๊ะ หนองแค สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน