รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

รถทัวร์ VIP ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จุดหมาย – ค่ายจริยธรรม วัดปัญญานันทาราม จำนวนรถโค้ช 2 คัน