รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 จุดหมาย – โรงแรมเซ็นทรา มาริส จอมเทียน จำนวนรถโค้ช 2 คัน