รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงการต่างประเทศ

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงการต่างประเทศ จุดหมาย – กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงพลังงาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน