รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จุดหมาย – โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม จำนวนรถโค้ช 2 คัน