รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จุดหมาย – วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จำนวนรถโค้ช 14 คัน