รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงาน กปร.

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงาน กปร. จุดหมาย – ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน