รถทัวร์ธนัชวิชญ์รับใช้ให้บริการ RE-CU Management โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รถทัวร์หรูให้เช่า ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการ จุดหมาย – พัทยา และศรีราชา จำนวนรถโค้ช 1 คัน