รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จุดหมาย – กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน