รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงการต่างประเทศ

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กระทรวงการต่างประเทศ จุดหมาย – วิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ จำนวนรถโค้ช 3 คัน